• Latviešu
 • English

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Iegūst: 3. profesionālās kvalifikācijas līmeni
Mācību ilgums: 960 stundas

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot kvalificētu viesmīlības pakalpojumu speciālistu, kurš plāno, organizē, vada viesu uzņemšanas un apkalpošanas darba procesus, sagatavo telpas, uzņem viesus, pārzina ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamatus, gatavo un pasniedz vienkāršus ēdienus un dzērienus, apkalpo viesus, veic uzskaiti un atskaiti; spēj pieņemt patstāvīgus lēmumus.

Mācību saturs:

Teorijas mācību priekšmeti:

 • Viesmīlības pamati
 • Sanitārija un higiēna
 • Darba aizsardzība
 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati
 • Pārtikas produktu zinības
 • Ēdināšanas uzņēmumu darba organizācija
 • Ēdināšanas uzņēmumu iekārtas un inventārs
 • Viesu apkalpošana
 • Bāra darba organizācija
 • Viesu uzņemšana
 • Saimnieciskais dienests
 • Kalkulācija un uzskaite

Praktisko iemaņu apguve:

Praktiskās mācības –

 • Viesu apkalpošana
 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati
 • Viesu uzņemšana
 • Saimnieciskais dienests

Kvalifikācijas prakse

Programmas apguves nosacījumi:

 1. Mācību programma ir sadalīta moduļos. Pirmie ir teorijas priekšmetu moduļi, ko studējošais apgūst tālmācībā.
 2. Visi teorijas priekšmetu eksāmeni un gala ieskaites tiek kārtoti izglītības iestādē.
 3. Teorijas priekšmetu daudzums var tikt samazināts, ja studējošais jau ir apguvis kādu no tiem citā mācību iestādē un uzrāda valstī atzītu izglītības dokumentu.
 4. Pēc teorijas apguves ir praktiskās mācības izglītības iestādē un kvalifikācijas prakse uzņēmumā vai izglītības iestādē.
 5. Praktisko mācību apjoms var tikt samazināts, ja:

5.1.  Studējošajam ir praktiska darba pieredze specialitātē 2 gadi, ko apliecina uzņēmuma vadītājs, kā arī ja studējošais uzrāda prasmju apliecinošu dokumentu vai rekomendācijas par individuālo darbu.

5.2.  Praktisko mācību laikā studējošais parāda kvalifikācijas līmenim atbilstošas praktiskā darba iemaņas, ko novērtē izglītības iestādē izveidota komisija.

 1. Programmas apguves beigās ir valsts kvalifikācijas eksāmens, ko kārto izglītības iestādē.

Plašāka informācija šeit