• Latviešu
  • English

Uzņemšanas noteikumi

Plašāku programmu aprakstu skatīt sadaļā Programmas.

DOKUMENTU PIEŅEMŠANA

mācību uzsākšanai 2017./2018.m.g.

 Dokumetu iesniegšanas termiņš un vieta:

  • 12.06.2017. - 30.09.2017. Priekuļu tehnikums ĒRGĻOS, Oškalna iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, 2.stāvā SEKRETARIĀTĀ vai Priekuļu tehnikumā, Egļu gatve 9, Priekuļi

Uzņemšanas komisijas darba laiks: plkst. 09:00 -15:00 (pusdienu pārtraukums plkst.12:00-13:00)

Iesniedzamā dokumentācija:

  • iesniegums (aizpilda skolā);
  • reflektanta aptaujas lapa (aizpilda elektroniski);
  • izglītības dokumenta un sekmju izraksta kopija, uzrādot orģinālu;
  • medicīniskā izziņa 027/u /ar norādi, ka drīkst apgūt konkrēto profesiju;
  • primārās veselības aprūpes ārsta izsniegta izziņa par veselības atbilstību sporta nodarbībām (valsts budžeta grupām);
  • 4 fotogrāfijas (3x4 cm);
  • personību apliecinošs dokuments (kopija, uzrādot orģinālu).

Pastāv iespēja pieteikties mācībām elektroniski. Lasīt vairāk.

Sīkāka informācija pa telefonu 64871235.