• Latviešu
  • English

profesionālās pilnveides izglītības programmas

Profesionālās pilnveides izglītības programmas.

Programmu ilgums ne mazāk kā 160 stundas. Iegūst apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

 

Priekuļu tehnikumā Ērgļos jūs varat  apgūt šādas profesionālās pilnveides programmas:

Programma

Stundas

Kods

Nepieciešamā izglītība

Koku kopšanas darbu pamati

 

 

160

 

30P 62204

 

Vidējā izglītība

Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati

160

20P 81102

Bez izglītības ierobežojuma

Mikrouzņēmuma darba organizācijas pamati

160

20P 34509

Bez izglītības ierobežojuma

Viesu apkalpošanas organizācijas pamati

160

30P 81104

Vidējā izglītība

Bāra darba organizācijas pamati

160

30P 81104

Vidējā izglītība

Ēku siltināšana (zemas energoefektivitātes ēku siltinātājs)

160

30P 58201

Vidējā izglītība

Datormācība (bez priekšzināšanām)

 

160

20P 48200

Pamatizglītība

Datormācība (ar priekšzināšanām)

 

160

30P 48200

Vidējā izglītība

 

Koku kopšanas darbu pamati

Kopa - Dārzu un parku kopšana

Priekšmets

Stundas

Dendroloģija

32

Darba aizsardzība

16

Kokaugu kopšana

52

Koku vainagu veidošanas principi

28

Augu aizsardzība

14

Kokaugu stādīšanas un kopšanas plānošana

18

 

Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati

Kopa – Ēdināšanas pakalpojumi

Priekšmets

Stundas

Sanitārija un higiēna

10

Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati

140

Darba aizsardzība

10

 

Mikrouzņēmuma darba organizācijas pamati

Kopa – Uzņēmējdarbība

Priekšmets

Stundas

Komercdarbības normatīvā bāze

20

Komercdarbības organizācija un finansu darbība

80

Biznesa plānošana

60

 

Viesu apkalpošanas organizācijas pamati

Kopa – Restorānu pakalpojumi

Priekšmets

Stundas

Viesmīlības pamati

38

Sanitārija un higiēna

10

Viesu apkalpošanas pamati

94

Darba aizsardzība

16

 

Bāra darba organizācijas pamati

Kopa – Restorānu pakalpojumi

Priekšmets

Stundas

Viesmīlības pamati

40

Sanitārija un higiēna

12

Bāra darba organizācija

90

Darba aizsardzība

16

 

Ēku siltināšana (zemas energoefektivitātes ēku siltinātājs)

Kopa – Būvdarbi

Priekšmets

Stundas

Energoefektīvu ēku būvniecība

38

Ekoloģija un ekoloģiskie būvmateriāli

40

Būvfizika

26

Siltināšanas darbu tehnoloģijas

40

Darba aizsardzība

12

 

Datormācība (bez priekšzināšanām)

Kopa – Datoru lietošana

Priekšmets

Stundas

Datorzinības

125

Darba likumdošanas pamati

8

Informācijas datorizācija

24

 

Datormācība (ar priekšzināšanām)

Kopa – Datoru lietošana

Priekšmets

Stundas

Datorzinības

125

Darba likumdošanas pamati

8

Informācijas datorizācija

24