• Latviešu
 • English

Pavārs

Iegūst: 2. profesionālās kvalifikācijas līmeni
Mācību ilgums: 640 stundas

Programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot kvalificētu ēdināšanas uzņēmuma darbinieku, kurš prot novērtēt pārtikas produktu kvalitāti, veic pārtikas produktu pirmapstrādi, prot rīkoties un kopt ēdināšanas uzņēmuma aprīkojumu, ievērojot sanitārijas, higiēnas un darba drošības noteikumus, gatavo un noformē ēdienus un piedevas, zina atskaites un uzskaites pamatus, strādā komandā.

Mācību saturs:

Teorijas mācību priekšmeti:

 • Pārtikas produktu zinības
 • Sanitārija un higiēna
 • Uzņēmuma aprīkojums un inventārs
 • Uzņēmuma darba organizācija
 • Uzskaite un kalkulācija
 • Darba aizsardzība
 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija

Praktisko iemaņu apguve:

 • Praktiskās mācības- Ēdienu gatavošanas tehnoloģija
 • Kvalifikācijas prakse

Programmas apguves nosacījumi:

 1. Mācību programma ir sadalīta moduļos. Pirmie ir teorijas priekšmetu moduļi, ko studējošais apgūst tālmācībā.
 2. Visi teorijas priekšmetu eksāmeni un gala ieskaites tiek kārtoti izglītības iestādē.
 3. Teorijas priekšmetu daudzums var tikt samazināts, ja studējošais jau ir apguvis kādu no tiem citā mācību iestādē un uzrāda valstī atzītu izglītības dokumentu.
 4. Pēc teorijas apguves ir praktiskās mācības izglītības iestādē un kvalifikācijas prakse uzņēmumā vai izglītības iestādē.
 5. Praktisko mācību apjoms var tikt samazināts, ja:
   5.1.  Studējošajam ir praktiska darba pieredze specialitātē 2 gadi, ko apliecina uzņēmuma vadītājs, kā arī ja studējošais uzrāda prasmju apliecinošu dokumentu vai rekomendācijas par individuālo darbu.
   5.2.  Praktisko mācību laikā studējošais parāda kvalifikācijas līmenim atbilstošas praktiskā darba iemaņas, ko novērtē izglītības iestādē izveidota komisija.
 6. Programmas apguves beigās ir valsts kvalifikācijas eksāmens, ko kārto izglītības iestādē.

Plašāka informācija šeit