• Latviešu
 • English

Namdaris

Iegūst: 3. profesionālās kvalifikācijas līmeni
Mācību ilgums: 960 stundas
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība

Programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot namdari, kurš pārvalda kokapstrādes pamatus, veic koksnes mehānisko apstrādi, pārzina koka būvkonstrukciju izgatavošanas tehnoloģiju un dažāda veida koka ēku izbūvi, veic koka grīdas ierīkošanu, jumtu konstrukciju izbūvi, izpilda koka ēku montāžas un remontdarbus, kā arī pārzina citu būvdarbu tehnoloģiju.

Programmas apguves kvalitātes novērtēšana:

Izglītojamie, kuri ir apguvuši programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju novērtējumu, kvalifikācijas piešķiršanai kārto centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu atbilstoši LR MK un IZM noteikumiem, instrukcijām un norādījumiem par kvalifikācijas eksāmena saturu un metodiku. Ja eksāmenā saņemtais vērtējums ir ne mazāks par 5 ( viduvēji), tad izglītojamajam piešķir trešajam kvalifikācijas līmenim atbilstošu diplomu par profesionālo vidējo izglītību, namdara kvalifikāciju un izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Mācību saturs:

Teorijas mācību priekšmeti:

 • Projektēšanas pamati
 • Būvniecības instrumenti un aprīkojums
 • Materiālmācība
 • Darba un vides aizsardzība
 • Būvdarbu tehnoloģija
 • Datorzinības
 • Komercdarbības pamati

Praktisko iemaņu apguve:

 • Praktiskās mācības- Namdaru darbi
 • Kvalifikācijas prakse

Programmas apguves nosacījumi:

 1. Mācību programma ir sadalīta moduļos. Pirmie ir teorijas priekšmetu moduļi, ko studējošais apgūst tālmācībā.
 2. Visi teorijas priekšmetu eksāmeni un gala ieskaites tiek kārtoti izglītības iestādē.
 3. Teorijas priekšmetu daudzums var tikt samazināts, ja studējošais jau ir apguvis kādu no tiem citā mācību iestādē un uzrāda valstī atzītu izglītības dokumentu.
 4. Pēc teorijas apguves ir praktiskās mācības izglītības iestādē un kvalifikācijas prakse uzņēmumā vai izglītības iestādē.
 5. Praktisko mācību apjoms var tikt samazināts, ja:

5.1.  Studējošajam ir praktiska darba pieredze specialitātē 2 gadi, ko apliecina uzņēmuma vadītājs, kā arī ja studējošais uzrāda prasmju apliecinošu dokumentu vai rekomendācijas par individuālo darbu.

5.2.  Praktisko mācību laikā studējošais parāda kvalifikācijas līmenim atbilstošas praktiskā darba iemaņas, ko novērtē izglītības iestādē izveidota komisija.

Programmas apguves beigās ir valsts kvalifikācijas eksāmens, ko kārto izglītības iestādē

Moduļu apguves secība:

 • Izglītības programmas apguve sākas ar 1. un 2.moduli.
 • Nākamo izglītojamais apgūst 3. moduli jeb praktiskās mācības. Praktiskās mācības tiek organizētas izglītības iestādē.
 • Izglītības programma noslēdzas ar 4.moduli jeb kvalifikācijas praksi uzņēmumā vai izglītības iestādē.
 • Valsts noslēguma eksāmenu kārto izglītības iestādē.

Plašāka informācija šeit