• Latviešu
  • English

Motorzāģu operatoru izlaidums

19.decembrī profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārtoja Motorzāģa operatoru kurss. Šai grupai mācības tika organizētas tā, lai daļa no programmas teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām tiktu apgūtas skolā, bet darba prasmes papildinātas uzņēmumā. Bez tipiskām prasmēm, kas vajadzīgas strādājot šinī profesijā, programma ietver arī specifiskus mācību priekšmetus- Upju krastu menedžments un Darbs koku sēklu plantācijās.

Šo izglītības programmu jaunieši varēja apgūt izmantojot līdzekļus, ko deva Eiropas Savienības fondu darbības programma: “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, projektā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (Vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001).

 Eksāmena komisijā piedalījās mežsaimniecības jomas speciālisti Jānis Zvaigzne (A/S Latvijas Valsts meži, meža iecirkņa vadītājs), Mārtiņš Āzens (SIA ''WMF LATVIA'', Kokmateriālu uzmērītājs) un Raivis Jankavs (Centrālvidzemes virsmežniecība, Madonas mežniecība Ērgļu nodaļa, vecākais mežzinis).

Pirmajā eksāmena daļā tika pārbaudītas teorētiskās zināšanas, pildot testu ar dažādas grūtības pakāpes jautājumiem. Otrā daļa – praktiskie uzdevumi mežā. Eksāmens tika nokārtots veiksmīgi un astoņi izglītojamie saņēma profesionālās kvalifikācijas apliecību kvalifikācijā Motorzāģa operators. Latvijas meža nozare ir saņēmusi kvalificētus darbiniekus. Apsveicam!

I.Spaile- grupas audzinātāja.