• Latviešu
 • English

Kokkopja - Arborista profesijas apraksts

Kas ir arborists?

Kokkopis - arborists ir speciālists, kurš veic publisko un individuālo apstādījumu koku, krūmu, vīteņaugu stādīšanu, kopšanu, vainagu veidošanu, izzāģēšanu, novākšanu, pakāpenisku retināšanu. Spēj likvidēt vēja, sala un citu  klimata faktoru nodarītos neatgriezeniskus postījumus un novāc bīstamus kokus, kas apdraud iedzīvotājus, ēkas, elektrolīnijas, autoceļus un citus objektus.

Kokkopis - arborists pazīst un atšķir reģionā sastopamus un kultivējamus kokus un krūmus un spēj pielietot koku un krūmu stādīšanā un kopšanā pielietojamas tehnoloģijas, kopšanas īpatnības un darba paņēmienus augstumā.

Tev būs iespēja iemācīties:

 • orientēties un lietot apstādījumu plānus un projektus,
 • pazīt kokus un krūmus, orientēties to latviskajos, latīniskajos un svešvalodu nosaukumos.
 • stādīt, pārstādīt, izrakt dažādu sugu kokus un krūmus,
 • gāzt, atzarot un sagarināt kokus,
 • atjaunot un izzāģēt krūmus,
 • retināt koku un krūmu vainagu, atbilstoši sugai (šķirnei) un vainaga augstumam,
 • pareizi cirpt, formēt koku vainagus un dzīvžogu kokus un krūmus,
 • apkopt dobumus, trupējuma vietas, dabīgas un zāģējuma brūces,
 • aprūpēt mizas un koksnes bojājumus,
 • strādāt augstumā ar koku un krūmu kopšanas darbarīkiem, palīgierīcēm un tehniku,
 • aizsargāt sakņu zonu,
 • aizsargāt koku un krūmu stumbrus, vainagus un saknes no mehāniskiem, ķīmiskiem un klimatiskiem bojājumiem,
 • sagatavot un lietot kokaugiem piemērotus substrātus un mulčas,
 • sagatavot stādāmo vietu kokiem un krūmiem,
 • nostiprināt vecus kokus, uzstādīt zaru un stumbru atbalsta sistēmas arī jauniem kokiem,
 • lietot augu piebarošanas, aizsardzības līdzekļus,
 • šķeldot koksnes atkritumus.