• Latviešu
  • English

Guļbūves ēku celtnieks

Tālākizglītības programma „Guļbūves ēku celtnieks”

Kvalifikācija: Guļbūves ēku celtnieks
Iegūst: 2. profesionālās kvalifikācijas līmeni
Mācību ilgums: 80 darba dienas (640 stundas)
  • mācības latviešu valodā

Izglītības procesa rezultātā sagatavo:

Kvalificētu guļbūves ēku celtnieku, kurš strādā amatniecības uzņēmumos un būvfirmās, būvējot guļbūves ēkas un mazās arhitektūras formas.

Apgūst zināšanas un prasmes:

  • izpildīt guļbūves celtniecības darbus atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām,
  • strādāt grupā, kā arī veikt individuālu darbu,
  • plānot un organizēt savu darbu un darba vietu,
  • ievērot vides, darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasības

Mācību priekšmeti apgūstot specialitāti:

Teorija Stundas
Projektēšanas pamati 24
Materiālmācība 24
Būvniecības instrumenti un aprīkojums 32
Būvdarbu tehnoloģija 64
Darba un vides aizsardzība 16
Prakses
Guļbūves celtniecība 240
Kvalifikācijas prakse 240

Kursus beidzot kārto centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.