• Latviešu
 • English

Drēbnieks

Izglītības programma: Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija

Iegūstamā kvalifikācija: Drēbnieks

Mācību ilgums: 10 mēnešu (t.sk. 3 mēnešu prakse uzņēmumā)

Mācību norises vieta: Ērgļi

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: pamata izglītība

Tu vari apgūt profesiju līdz 29 gadu vecumam (ieskaitot) par valsts un ES finanšu līdzekļiem

Stipendija no EUR 70 līdz EUR 115. Stipendiju katru mēnesi piešķir izglītojamajiem, kuru mēneša vidējais vērtējums katrā mācību priekšmetā ir vismaz 4 (gandrīz viduvēji) un kuriem nav neattaisnotu kavējumu.

Drēbnieks konstruē pamatpiegrieznes, modelē, piegriež un izgatavo šūto izstrādājumu saskaņā ar klienta vēlmēm, izmantojot atbilstošas iekārtas, instrumentus, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus, strādājot komandā vai individuāli.

Drēbnieks var strādāt tekstilrūpniecības nozares uzņēmumos, kas ražo izstrādājumus vai izpilda individuālus pasūtījumus, vai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Izglītības procesa rezultātā tiek sagatavots  drēbnieks, kurš prot:

 • Plānot un organizēt savu darbu un darba vietu.
 • Novērtēt savas spējas, uzņemties atbildību par profesionālās darbības kvalitāti un kvantitāti.
 • Atrast un izvēlēties profesionālajai darbībai nepieciešamo informāciju;
 • Ievērot darba aizsardzības noteikumus, darba drošības noteikumus, elektrodrošības noteikumus, ugunsdzēsības noteikumus.
 • Ievērot darba higiēnas un drošības prasības.
 • Izvēlēties aprīkojumu, materiālus, instrumentus.
 • Izprast klienta vēlmes, ieteikt atbilstošākos risinājumus,  noņemt cilvēka auguma mērus,
  zīmēt apģērbu modeļu tehniskos zīmējumus.
 • Veidot lekālu (modeļu piegrieztnes un kartona) komplektu.
 • Izveidot pamatlekālu (izstrādājuma priekšpuse, mugurpuse, piedurknes) komplektu,
  izveidot palīglekālu (kabatas, apkakles, aproces) komplektu.
 • Piegriezt un pašūt apģērbu pēc modeļu attēliem vai piegrieztnēm, aprēķinot nepieciešamo auduma daudzumu.
 • Pielietot universālās un speciālās šujmašīnas, šūšanas pusautomātus, piegriešanas un gludināšanas ierīces.

Profesionālie mācību priekšmeti

 • Šūto izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģija
 • Apģērbu konstruēšana un modelēšana
 • Tekstilmateriālu mācība
 • Šūšanas rūpniecības iekārtas un instrumenti
 • Speciālā zīmēšana
 • Komercdarbības pamati
 • Civilā aizsardzība
 • Darba un sociālās tiesības
 • Saskarsme
 • Šūšanas praktiskās mācības

Kvalifikācijas prakse notiek ražošanas uzņēmumos. Kvalifikācijas prakses laikā saņem stipendiju un transporta un izmitināšanas izdevumu kompensāciju līdz EUR 71,00 mēnesī.

Profesionālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana.

Izglītojamie, kuri ir apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu, iegūst profesionālās kvalifikācijas apliecību par arodizglītību.

Tālākās izglītības iespējas:

 • turpināt mācības profesionālās vidējās izglītības programmās;
 • turpināt izglītoties augstākās izglītības programmās;
 • papildināt savas zināšanas profesionālās pilnveides semināros, kursos un izglītības programmās.

Gribi uzzināt vairāk, piesakies un brauc ciemos. Kontaktinformācija

Esi jau nolēmis apgūt - piesakies mācībām elektroniski

Programma tiek realizēta Eiropas Savienības fondu programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (Vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001) ietvaros.

 

PROJEKTS LĪDZFINANSĒTS JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS