• Latviešu
  • English

Ārpus formālā izglītība

Priekuļu tehnikumā ir iespējams novērtēt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci (līgums ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu līdz 2018.gada 8.februārim).

Ikvienam interesentam, kurš savas zināšanas un prasmes apguvis ārpus formālās izglītības sistēmas, ir iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju, nokārtojot profesionālo kvalifikācijas eksāmenu, tādejādi paaugstinot savu konkurētspēju darba tirgū.

Prikeuļu tehnikums Ērgļos piedāvā novērtēt profesionālo kompetenci šādās profesionālajās kvalifikācijās:

  1. Namdaris (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis)
  2. Guļbūves ēku celtnieks (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis)
  3. Kokkopis – arborists (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis)
  4. Auklis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis)
  5. Jumiķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis)

Kā notiek profesionālās kompetences novērtēšana?

Pretendenta profesionālā kompetence tiek novērtēta profesionālās kvalifikācijas eksāmenā. Eksāmenu iespējams kārtot individuāli vai arī pievienoties grupai.

Kas jāņem vērā pretendentam?

Profesionālās kompetences novērtēšana ir maksas pakalpojums, tāpēc katram individuāli ir jāizvērtē savas prasmes un zināšanas pirms tiek pieņemts lēmums kārtot kvalifikācijas eksāmenu attiecīgajā profesijā.

Maksa par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ietveros sniegtajiem pakalpojumiem ir noteikta 2012. gada 19. jūnija Ministra kabineta noteikumos „Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto maksas pakalpojuma cenrādi” Nr. 432.

Ikvienam interesantam pirms dokumentu iesniegšanas ir iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas par attiecīgā profesijas standarta prasībām un profesionālā kvalifikācijas eksāmena norisi.

 

Pieteikties uz bezmaksas konsultācijām pa e-pastu spaile [dot] inguna [at] pt [dot] edu [dot] lv, norādot vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, telefona numuru un vēlamo kvalifikāciju!

 

Priekuļu tehnikumā bvir iespējams apgūt tieši Jums trūkstošās zināšanās, lai veiksmīgi nokārtotu kvalifikācijas eksāmenu attiecīgajā profesijā.

 

Pieteikties uz trūkstošo zināšanu apguvi pa e-pastu spaile [dot] inguna [at] pt [dot] edu [dot] lv, norādot vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, telefona numuru un vēlamo kvalifikāciju!

 

Bezmaksas konsultāciju grafiks

 

Papildus informācija: